İLK MÜSLÜMAN ÇOCUK HZ ALİ

 

            Hz.Ali henüz on yaşında bir çocuktu.Babası kıtlık sebebi ile fakir düştüğü için 4-5 yaşından beri Peygamberimizin evinde kalıyordu.babası Ebu Talib,Peygamberimizin amcası olduğu için,aralarında çok yakın bir akrabalık bağı vardı.Hz.Muhammed nur yüzlü,büyük bir insandı.Kureyşliler kendisine El-Emin,yani güvenilir insan diyorlardı.Hanımı Hz.Hatice ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayat sürüyordu.Ali de onların yanında büyük bir rahatlık ve saadet içinde idi.Gülüyor,koşuyor,oynuyordu.Sık sık Hz.Peygamberin yanına oturup,O’nun konuşmalarını dinliyordu.Küçücük yüreğinde ona karşı anlatılmaz bir sevgi ve saygı vardı.Onu kendi canından daha çok seviyordu.

            Bir gün garib bir olaya şahid oldu küçük Ali.Hz.Peygamber ve hanımı Hz.Hatice odalarında ona göre garib hareketler yapıyor,sanki görünmez bir ilâha secde ediyorlardı.Küçük Ali,hayret ve hayranlıkla onları seyretmeye başladı.Ne yapıyorlardı böyle?Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemişti.Mutlaka çok önemli bir şeyler olmalıydı.Daha sonra Peygamberimiz ve hanımı ibadetlerini bitirdiler.Küçük Ali yanlarına sokulup sordu:

            -Bir türlü anlayamadım,lütfen bana ne yaptığınızı söylermisiniz?dedi.Peygamberimiz canına can katan tebessümüyle küçük Ali’ye baktı.

-Bu Namaz’dır,dedi.Yüce Allah’a böyle ibadet edilir.Bilmelisin ki ey Ali,Allah’ı Taala birdir.Eşi,benzeri ve ortağı yoktur.Kavmimizin tapındığı taş ve ağaç,putlar asla ilah değildir.Ey Ali,ben Allah’ın peygamberiyim,insanları İslam dinine çağırmak için vazifelendirildim.Seni de bu kutsal dine davet ediyorum.Şahadet getirip Müslüman olurmusun?dedi.    

Küçük Ali’nin iri,güzel gözleri daha da büyümüş,yüreği kuş yüreği gibi çarpınmaya başlamıştı.

Fakat diye mırıldandı.Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum.Bana biraz müsaade ediniz.Babama danışıp kararımı öyle vereyim,dedi.

Peygamberimiz onun saçlarını okşayarak:

-Peki ey Ali,dedi.Ancak,bu gördüklerini kimseye söyleme.Henüz açıkça insanları dine davet etme emri gelmedi.Sırrımızı saklarsın değil mi?dedi.Elbette diye karşılık verdi,küçük Ali,hiç kimseye bir şey söylemem,dedi.

Akşam karanlığı Mekke üzerine çöktü.Gece oldu.Küçük Ali yatağı içinde kıvranıp duruyor,duyduklarını anlamaya çalışıyordu.Kalbi heyecanlanıyor,yüreğinde tarifsiz bir sevinç duyuyordu.Evet doğru söylüyordu Hz.Muhammed.Akıllı bir insan,taş ve ağaçtan putlara tapınırmıydı hiç?Allah birdir.Ondan başka ilah yoktur.

Neredeyse sabaha kadar gözünü kapamadı,küçük Ali,bir o yana bir bu yana dönüp durdu.kararını vermişti artık.Gün ışırken yatağından fırlayıp,Peygamberimizin yanına koştu,onun önüne gelip konuştu.

Evet Ey Allah’ın elçisi.Ben şehadet ediyorum ki,Allah’dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ediyorum ki Hz.Muhammed onun kulu ve elçisidir,deyip Müslüman oldu.Peygamberimiz sevgiyle ona şöyle sordu:

Babana danışmadın mı ya Ali?

Hayır diye cevab verdi.Sabaha kadar düşündüm.Allah beni yaratırken babama sormadığına göre,ben ona iman ederken niçin babama soracakmışım,dedi.

Peygamberimiz küçük Alinin zeka ve anlayışına hayran olmuştu.Onu kucaklayıp bağrına bastı.Şimdi Hz.Hatice,evlatlığı Zeyd ve küçük Ali Müslüman olmuştu.Böylece Müslümanların sayısı kendisiyle beraber dörde çıkmıştı.Yüce Allah’a şükredip namaza kalktı.”(Ahmet Efe)